Žárově zinkované gabionové sítě

Už víme, že žárově zinkované sítě jsou kvalitnější, než ty galvanicky zinkované. V čem je ale rozdíl, a proč je žárové zinkování lepší, to si řekneme v tomto článku. Samozřejmě, že využití mají nejenžárově zinkované gabionové sítě, ale také ty galvanicky zinkované. Galvanicky žárově zinkované gabiony se doporučuje stavět tam, kde není nijak agresivní prostředí. To znamená někde, kde by gabiony mohly snadno podlehnout korozi apod. V takovém neagresivním prostředí vydrží galvanicky zinkované gabiony až 20 let, v agresivním prostředí pak o polovinu méně.

Žárově zinkované gabiony vydrží v agresivním prostředí až 60 let, zatímco v prostředí normálním, mohou tyto gabionové stavby vydržet až 120 let. Rozdíl oproti galvanicky zinkovaným gabionům je značný. Právě díky těmto výhodám, nabízíme našim zákazníkům záruku 60 let na gabionové stavby z naší dílny. Jsme si ale jistí také kvalitou naší práce, a z tohoto důvodu dáváme na gabionové stavby záruku 80 let v případě, že si ji od nás necháte také sestavit.

Nyní ale k samotným výhodám žárového pozinkování. Žárové pozinkování má hlavní výhodu v době, kdy se pozinkování provádí. Žárové pozinkování je totiž provedeno až poté, co jsou všechny části svařeny k sobě. Díky vrstvě zinku se tak všechny případné nerovnosti a prasklinky zacelí, a celý gabion je mnohem odolnější. Zajímal by vás celkový postup? Jakmile jsou všechny části svařeny, celý díl se důkladně očistí a odmastí, aby byla co nejlepší přilnavost materiálu. Takto ošetřený díl se ponoří do lázně, která obsahuje zinkovou taveninu. Reakcí odmaštěného kovu a této zinkové taveniny dojde k nanesení antikorozní vrstvy na celý díl, a výše popsané zacelení všech prasklin a nerovností. To vše probíhá za teploty nepřesahující 470°C. V případě, že bychom měli silnější díl, přes 8 mm, teploty mohou dosahovat až 530°C.