Šetrné gabiony

V dnešní době se velmi dbá na to, aby byly používány ekologické materiály, a celkově se na životní prostředí dbá co nejvíce ve všech možných odvětvích. Státy provádějí různá ekologická opatření, v čele s Evropskou Unií. Pokud i vy dbáte na životní prostředí a celkovou ekologii, může vás potěšit, že gabionové stavby či ploty jsou k životnímu prostředí šetrné. A navíc dokáží ušetřit také nemalé peníze.

Díky tomu, že gabiony mají nejčastěji tvar krychlí či kvádrů, do prostředí poměrně snadno zapadnou. Navíc jsou tyto gabionové koše plněny přírodními materiály, což do samotné přírody přinese zase kousek rovnováhy, kterou betonové stavby nikdy přinést nemohou. Navíc, každá gabionová stavba, která je v přírodě umístěná, aby například podepřela svah, po čase s přírodou zcela splyne. Díky tomu nevytváří žádné rušivé elementy, a elegantně i esteticky do přírody skvěle zapadne. Díky prorůstajícími porostu, který gabiony samozřejmě proroste, zapadnou tyto ploty a stavby do přírody tak, jako by tam odjakživa patřily.

Na to, aby se tyto gabionové stavby do přírody postavily, není třeba ničeho speciálního. Zpravidla se jedná o suchý proces, který byl popsaný v minulých článcích, takže se příroda skutečně nezatěžuje betonovým základem, který by mohl například ztížit vsakování vody do půdy. Stavba je navíc rychlá a nenáročná, takže se nezatěžuje ani okolí stavby dlouhotrvajícím hlukem, či případným smogem a jinými polutanty.

Navíc, aby výhod pro životní prostředí nebylo málo, nezůstane po gabionových stavbách žádný odpad. Gabiony, které doslouží, se dají ekologicky rozebrat, a díky přírodním materiálům, které jsou jako výplně používány, je můžeme očistit, a použít v jiných gabionových stavbách. Kde přinesou stejnou radost, i stejný účinek.

Pokud potřebujete zpevnit svahy či obložit nevzhledné zdi, a zároveň ale chcete co nejméně zasahovat do přírody, pak je skvělým řešením gabionová stavba. Tato stavba je čistě ekologická, navíc nijak nezatěžuje ani životní prostředí, ba co víc, s přírodou dokážou gabionové stavby skvěle splynout.

Díky přírodním materiálům, které se na stavbu využívají je gabionová stavba zcela ekologická. Plnivem gabionových košů totiž slouží přírodní materiály, jako například kámen. Díky tomu gabiony do přírody skvěle zapadnou, a navíc také šetří vaši peněženku!

Při montáži gabionových košů navíc není třeba žádné těžké techniky. Koše se ručně smontují, pro co největší efekt, a také kvůli estetice, se pak ručně naskládá také kamení. Tím zcela odpadají další rušivé vlivy na životní prostředí, neutrpí tím jakkoli estetika, a dokonce neutrpí ani vaše peněženka. Díky nejrůznějším tvarům, které gabionové stavby mohou mít, můžete gabiony přizpůsobit přírodě.