Opěrné zdi

O všemožných příležitostí, jak můžete gabiony využít, jste se dozvěděli v minulých článcích. Z nich je patrné, že gabion je skutečně univerzálním stavebním prvkem, který má navíc možnost různých tvarových deformací podle toho, k čemu zrovna bude gabion využit. V dnešním článku se zaměříme na gabiony, které slouží jako ochranný val.

Lichoběžníkové tvary gabionů, jsou velmi často využívány jako ochrana před padajícím skalám či proti sesuvům půdy. Gabiony převezmou větší část tlaku na sebe, a díky tomu není tolik zatěžována právě půda nebo skála. Využít gabiony můžeme i ve formě valu, kdy slouží jako ochrana nejrůznějších konstrukcí, na které si jen vzpomenete. Valy z gabionu se pak volí především v případech, kdy nemůžeme svah zpevnit opláštěním. Gabiony ale tuto úlohu skvěle zvládnout, a svahy i obyvatelé pod nimi jsou v bezpečí.

Každý val má samozřejmě své specifické parametry. Ty se určují podle několika základních kritérií, která musí gabionové valy splňovat, a která musí vzít v potaz. Samozřejmostí je, že se gabionový val volí podle morfologie svahu. Velmi důležitým aspektem je také sklon svahu, který může být příčinou toho, že svah nelze zpevnit jinak, než gabionem. Val se samozřejmě musí přizpůsobit také okolí, případně se musí přizpůsobit možným padajícím objektům v podobě zeminy či kamenů.

Díky tomu, že jsou gabiony propustné, nemusí se řešit žádná specifická technologie pro odvod vody. Ta je odváděna přirozeně. Gabiony se také hodí pro případné popínavé rostliny, ale i pro rostliny „obyčejné“. Z tohoto důvodu se nebude na svahu jednat ani o zásah, který by působil nepřírodně. Výhodou je, že tyto gabionové valy se mohou postavit v jakékoli nadmořské výšce.

Pokud byste měli zájem o vytvoření gabionového valu na míru, nebojte se nás kontaktovat, a my vám poradíme se vším, co bude potřeba. A jedna rada na závěr. Za gabionový val nikdy nedávejte žádnou textilii. Jakmile dojde k jejímu zanesení, gabion se stane zcela nepropustným, a mohl by se začít posouvat, čímž by ztratil jakoukoli ochrannou funkci.

Hrubý základní propočet pro statickou funkci je u opěrných zdí 100 cm šířka. U například 5 metrů vysoké stěny bez náklonu je třeba první metr udělat v šířce 3 metrů. Druhý a třetí metr ve 2 metrové šíři. 4 a 5 výškový metr už stačí 1 m šíře.

Materiál pro zavážení musí být vždy hutněný a nemsí obsahovat material který by nasákl vodu v rozsahu větším než je váhová hmota gabionu samotného.