Jak dlouho stavba trvá?

Začátkem tohoto článku je třeba si říct, že rozlišujeme dva základní postupy, které se při realizacích gabionů používají. První je suchý proces, druhý je mokrý proces. Už z principu věci je jasné, že jednodušším procesem bude proces suchý.

Suchý proces v sobě zahrnuje prakticky pouze připravení plochy, kde se budou gabiony ukládat. To znamená zbavení se přebytečných dřevin a celková úprava terénu tak, aby byla plocha co nejvíce připravená právě pro sestavená gabionu. V úpravě terénu je samozřejmě zahrnuto také vyhloubení základů pro pokládaný gabion. Pak už stačí gabiony smontovat, a začít plnit vámi určeným materiálem. Tento proces je sám o sobě velmi jednoduchý a rychlý. Realizace tedy nezabere příliš mnoho času. Tento proces je však vhodný pro gabionové stavby, které nejsou nijak rozsáhlé. Po sestavení gabionové stavby a jejím naplnění je tato stavba ihned použitelná a funkční.

Druhým procesem je proces mokrý. Ten se využívá především tam, kde se staví dlouhé či tenké gabionové ploty. Tyto stavby většinou plní funkci zpevňovací, a tam, kde potřebujete, aby stavba držela tvar i pozici. Postup u tohoto procesu je více méně shodný s procesem suchým. Jediná změna, kterou zde máte, je fakt, že se musejí základy nejen vyhloubit, ale také vybetonovat. Až poté je možné začít realizovat samotnou gabionovou stavbu. Proces je to samozřejmě složitější, vizuální výsledek ale bude stejný, jako v případě suchého procesu. Betonové základy nijak neuvidíte. Betonový základ slouží pouze jako dostatečně pevná podpora celé gabionové stavby.

Technologický postup realizace

Stejně jako vše, i stavba gabionových plotů má svůj postup, který musíte dodržet. Navíc se v tomto případě jedná o plně certifikovaný proces, abyste mohli být s výsledkem maximálně spokojeni. Je proto jasné, že než se vůbec můžeme dostat k samotné stavbě za pomoci gabionových košů, musíme provést určité úpravy terénu, aby byla gabionová stavba skutečně maximálně stabilní, a samozřejmě esteticky udělaná.

Než se tedy pustíme do samotné stavby, musíme terén upravit tak, aby byla stavba stabilní. Stabilitu stavby zajistíme dostatečným zhutněním terénu, na který bude gabionová stavba pokládána. Po dostatečném zhutnění, se musí vyrovnat tzv. základová spára. Ta má samozřejmě svoje konkrétní potřebné rozměry. Ty se řídí podle parametrů, které budou mít samotné gabiony. Zapomenout se samozřejmě nesmí ani na fakt, že tato spára musí mít svůj určitý a specifický sklon. Nejběžnější sklon, který se běžně používá, je v poměru 1:10. Na konkrétních specifikách, jako je výplň těchto gabionových plotů, které sítě použít, případně jaké velikosti gabionových kvádrů se bude využívat, samozřejmě záleží na konkrétních požadavcích jak zákazníka, tak místa, kde se tato gabionová stavba provádí.