Gabionové konstrukce

Pokud jste se rozhodli, že si necháte postavit gabionovou stavbu, nemusíte se obávat žádných větších složitostí. Na začátku bude jen potřeba vytyčit přesná místa, na kterých bude gabionová stavba stát. Pozor ale, ne vždy je získání takového místa snadné.

Než se takový prostor pro stavbu z gabionu získá, je potřebné vykácet případné stromy tak, aby vznikl místo pro stavbu. Po vykácení stromů je potřeba terén důkladně vyrovnat. Nechceme přece gabionovou stavbu podobnou šikmé věži v Pise. Pokud si budete přát některé dřeviny ponechat, bude nutné je obednit, aby nedošlo k jejich případnému mechanickému poškození, které byste si nepřáli. Samozřejmostí pak jsou některé doplňkové práce, které mohou být potřebné. Jakmile máme místo takto předpřipravené, je nezbytné vykopat dostatečně velkou základovou spáru, bez které se stavba neobejde. V případě vysokých plotů, se musíme zaměřit také na dostatečné statické upevnění. To znamená, že je potřeba vyhloubit také otvory pro sloupky, které zajišťují statiku celého plotu, a zabraňují tak jeho případnému zřícení.

Do této základové spáry se mohou postupně ukládat samotné gabionové koše. V úvahu přichází také tzv. gabionová matrace. Matrace se ale využívá především pro vytvoření umělé vodní plochy. Tyto koše či matrace se pak následně vyplní výplní dle potřeb stavby a přání zákazníka. Všechny gabionové koše můžeme poskládat z jednotlivých pozinkovaných sítí do libovolného tvaru či výšky tak, aby stavba dokonale reflektovala přání zákazníka.

Jednotlivě připravené gabionové bloky dle vašeho přání, se následně spojují pomocí speciálních kovových spirál. Je nezbytné nejprve uložit gabionové koše na určená místa, a až po jejich bezpečném uložení a spojení pomocí kovových spirál, se dají naplňovat zvoleným materiálem

. Aby byla gabionová stěna co nejvíce oku lahodící, kameny či jiný zvolený materiál skládáme na viditelných stěnách tak, aby celá stavba působila uhlazeně a dokonale.