Co se dá použít do gabionů

Jako výplň gabionů, tedy gabionových košů, se používá mnoho různých materiálů. Ty se liší svojí kvalitou, velmi často také svojí odolností, a v neposlední řadě také cenou, která se samozřejmě odvíjí od parametrů materiálu. Navíc, některých materiálů je třeba využít více tun, než materiálů jiných. Vše ale záleží na účelu gabionové stavby, stejně tak na jejich parametrech a případných přáních objednavatelů.

Mezi nejčastěji využívané druhy materiálů, které se k těmto stavbám používají, je hrubozrnný kámen. Mezi hrubozrnné kamenivo se tak velmi často řadí čedič nebo žula. Mezi majiteli gabionových staveb roste také obliba odštěpků ze žulových kostek.

Materiál, jímž se stavby a gabionové koše plní, se ale liší také v různých vrstvách stavby. Důvody jsou velmi jednoduché. Tím prvním je estetika, druhým je dostatečná stabilita a třetím důvodem je také celková cena stavby. Do vnitřních částí stavby se proto používají méně vzhledné kameny, které ale nejsou vidět. Díky tomu se dají ušetřit značné finanční prostředky, než kdyby se dával „super úžasný“ kámen všude. Stabilita ani kvalita stavby tím samozřejmě nijak neutrpí. U částí, které vidět budou, tedy vnější stěny gabionu, se používá hladký lomový kámen, který je skládaný na sebe tak, aby plnil právě estetickou funkci.