Cenik-gabionů

Abyste si udělali obrázek o tom, kolik za naše profesionální služby zaplatíte, připravili jsme pro vás „instruktáž“ toho, jak si můžete dopředu spočítat cenu za provedení gabionové stavby. Samozřejmě stále platí, že některé z kroků si můžete udělat i sami, a zbylé kroky doděláme my!

Plnění kamenivem a práce: Nejčastěji provádíme gabionové koše o rozměrech 1 m x 0,5 m x 0,5 m. U tohoto typu gabionového koše stojí práce za jeden kus mezi 250 Kč – 550 Kč. Vše se odvíjí od toho, jaké kamenivo bude použito, a jak bude skládáno.

Výběr vhodného kameniva: Kamenivo se samozřejmě vybírá podle očekávaných vlastností, ale také podle toho, zda bude gabionová zeď vidět, či nikoliv.

Pokud gabionová zeď vidět nepůjde, zpravidla se používají kameny 80 – 120. U zdí, které naopak vidět půjdou, se doporučuje klasický standard 63 – 250. Jakmile budete mít vybráno, my vybereme lom, ze kterého kámen přivezeme. S vámi pak uděláme odbornou konzultaci, zda je kvalita a vzhled kamene vyhovující vašim potřebám. V případě reklamací kamene můžeme vybrat jiný lom i kdekoliv v Evropské unii.

Běžně se cena kamene používaného do gabionových staveb pohybuje v rozmezí 200 Kč až 1 400 Kč. Ceník dopravy je následující:

  15 tun za 35 Kč/km
  24 tun za 50 Kč/km

Výběr vhodného materiálu: Nabízíme vám celkem tři druhy gabionových sítí. První jsou pletené gabionové sítě s oky 10 x 6 cm. Druhou možností jsou klasické vařené gabionové sítě s oky 10 x 10 cm nebo 10 x 5 cm. Poslední možností jsou poplastované gabionové sítě. Pletené gabionové sítě se využívají hlavně pro nepohledové stavby. Vařené gabionové sítě jsou využíváno pro stavby sloužící jako opora, stejně tak pro pohledové zdi. Poplastované gabionové sítě jsou pak používány především u vodních toků, aby byla zajištěna co největší životnost. Ceny:

  Pletené gabiony 2 x 1 x 1 m za 1 800 Kč
  Vařené gabiony 1 x 0,5 x 0,5 m za 850 Kč
  Poplastované gabiony 1 x 0,5 x 0,5 m za 1 400 Kč

Pletené gabiony pak mají životnost 60 let, vařené až 120 let, a poplastované gabiony se mohou pyšnit životností až 250 let! Příprava podkladu: Je potřeba ručně či za pomoci bagru připravit drážku 5 – 15 cm. Pak přijde na řadu zhutnění vibrační deskou a materiálem frakce 0 – 32. V případě potřeby vytvoření betonového základu. Ceny:

  V případě rovné plochy 500 Kč / bm
  V případě zakopávání dle spádu 1 000 Kč / bm

Zaměření sondy a konzultace: Než se začne s realizací vlastního projektu, je třeba terén důkladně změřit, a samozřejmě konzultovat také vhodnost stavby. Cena za takové změření a konzultaci je 10 000 Kč a důrazně se doporučuje pro větší stavby, u menších staveb není potřeba.