Bastiony

Bastiony – ochranné valy plněné pískem

Využití nejčastější je v armádě kde se používají bastiony coby ochranné valy. V různém rozsahu od ochrany proti granátům až po zadržovací brzdy pro odražené kulky.

Bastiony mají totožnou konstrukci, jakou mají gabiony. Princip je ale rozdílný. Pojďme si tedy něco říct o bastionech. Bastiony mají taktéž sítě z pozinkované ocele, která zajišťuje skvělé vlastnosti konstrukce, která se nerozpadne a je velmi stabilní. Tyto pozinkované sítě však nejsou plněny kamenivem, ale je v nich natažena kokosová síť, skelná rohož, případně se také používá geotextilie. Jako výplň do těchto „textilií“ je používán písek či kačírek.

Kde mají takovéto bastiony využití? Bastiony naleznou své uplatnění především tam, kde potřebujeme vytvořit ochranný val, a to v co nejkratším čase. Takto vytvořené valy pak slouží jako ochrana před sesuvem půdy, případně při povodních, aby se ochránil život i majetek obyvatel. Právě při velkých povodních jsme tyto bastiony rozmisťovali v délce několika kilometrů na nejrůznějších tocích, abychom minimalizovali dopady velké vody v zaplavených oblastech.

Bastiony ale nemusejí být pouze jako ochrana před velkou vodou. V armádách se využívá také jako ochrana před granáty, případně skvěle poslouží také na střelnicích jako ochrana před zbloudilými kulkami. Přesuňme se ale také k zábavě! Bastiony jsou často využívány v bojových simulacích, které mnoho z vás zná jako paintball. Na hřištích pro paintball či airsoft jsou právě velmi často využívány bastiony.